Privacy beleid

Privacy beleid

Contactgegevens

https://atelierdeschilderschuur.nl

Truus Schra

Zwijnsweg 17

8307PR Ens

tel. 06 30681961

 

Atelier De SchilderSchuur heeft  voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen, voor zover die in redelijkheid kunnen worden verlangd.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt door de SchilderSchuur

Voor een goede dienstverlening vragen we uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd (in geval van les of workshop voor kinderen). In het geval dat u betaling op rekening wenst, kan om uw IBAN worden gevraagd.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

  • facturatie
  • doorgeven van wijzigingen van lessen en les/workshoptijden
  • het beantwoorden van uw vragen die u via het contactformulier of via de mail hebt gesteld
  • het sturen van een door u aangevraagde offerte

Met wie worden de gegevens gedeeld?

De SchilderSchuur deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij er nadrukkelijk toestemming is verleend door de desbetreffende persoon.

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens na een aanvraag, les, cursus of workshop?

De gegevens worden 1 jaar nadat de cursus is beëindigd of de workshop is geweest, uit het systeem verwijderd.

Foto's en ander beeldmateriaal

Tijdens lessen, cursussen en workshops worden foto's gemaakt van het werk van de cursisten. Deze worden gebruikt voor reclame-doeleinden, de website en social-media. Enkel het werk wordt getoond; personen komen niet herkenbaar in beeld. In het voorkomende geval dat u, uw zoon of uw dochter wel herkenbaar in beeld is en de SchilderSchuur dit beeldmateriaal wil gebruiken, zal om uw toestemming worden gevraagd.

En verder:

Heeft u het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens en het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken.