Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De spelregels, zeg maar.
Saai ja, maar wacht even: lees ze toch maar door. Zodat je weet waar je aan toe bent. En oja, het klinkt hier en daar wat onvriendelijk…Sorry, iets met officieel taalgebruik.

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen voor lessen, workshops en cursussen bij Atelier De Schilderschuur.
In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over lessen. De term lessen wordt gehanteerd voor alle vormen van les, cursus en workshop.
In de algemene voorwaarden wordt gesproken over een cursusjaar. De term cursusjaar wordt gehanteerd voor 15 lessen te volgen van september tot juni of van januari tot december binnen een jaar.
In de algemene voorwaarden wordt gesproken over de Kinderkunstklas. De term Kinderkunstklas wordt gehanteerd voor lessen aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Het aantal lessen van de Kinderkunstklas varieert en is een bepaald vast aantal per periode.
In de algemene voorwaarden wordt gesproken over de Atelierklas. De term Atelierklas wordt gehanteerd voor lessen aan kinderen van 12-16 jaar. Het aantal lessen van de Atelierklas varieert en is een bepaald vast aantal per periode.
In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schilderdagen, workshops en cursussen. De term cursus of workshop wordt gehanteerd voor lessen in een bepaalde periode.
In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over deelnemers. De term deelnemer wordt gehanteerd voor degene die een cursusjaar, cursus, lessen. Kinderkunstklas, Atelierklas, Schilderdag of een workshop volgt.
In de algemene voorwaarden wordt gesproken over een periode. De term periode wordt gehanteerd voor een van te voren bepaald aantal lessen.
In de algemene voorwaarden wordt gesproken over cursusgeld. De term cursusgeld wordt gehanteerd voor de kosten die in rekening worden gebracht voor het volgen van lessen, een cursus, workshop, cursusjaar, Kinderkunstklas of Atelierklas.

 

INSCHRIJVEN
Voordat de deelnemer start met het volgen van een cursusjaar bij Atelier de Schilderschuur, heeft de deelnemer de mogelijkheid een proefles te volgen. Na deze proefles kiest de deelnemer of hij of zij zich inschrijft bij Atelier de Schilderschuur. Inschrijven geschiedt door een mail naar deschilderschuur@gmail.com te sturen. Een deelnemer schrijft zich in voor een cursusjaar van 15 lessen.
Het annuleren van de inschrijving is alleen mogelijk als de eerste les van het cursusjaar nog niet is ingepland en dient schriftelijk (deschilderschuur@gmail.com) te gebeuren. Is de eerste les van het cursusjaar al wel ingepland, maar nog niet gegeven, dan is annulering nog mogelijk tot uiterlijk 48 uur vóór de eerste ingeplande les. Deze les wordt echter wel in rekening gebracht.

Voor het cursusjaar geldt dat de deelnemer zich inschrijft voor onbepaalde tijd. Na het einde van het seizoen gaan de lessen dus automatisch het volgende seizoen verder. Mocht de deelnemer zich aan het einde van een cursusjaar toch willen uitschrijven, dan dient hij/zij rekening te houden met de regels voor het uitschrijven zoals hieronder wordt benoemd.
Inschrijven voor lessen, schilderdagen, een workshop, cursus, Atelierklas of Kinderkunstklas is mogelijk door een mail te sturen naar deschilderschuur@gmail.com. Een deelnemer schrijft zich in voor een afgesproken aantal lessen of voor het aantal lessen dat de cursus, Atelierklas of Kinderkunstklas voor die periode behelst.
Er is geen herroepingsrecht van toepassing als de deelnemer zich heeft ingeschreven en de eerste les al is ingepland en is gevolgd door de deelnemer.

 

OPZEGGEN/UITSCHRIJVEN
Het uitschrijven van het cursusjaar door de deelnemer kan alleen aan het eind van het cursusjaar van 15 lessen. Bij een start van het cursusjaar in september dient de deelnemer zich uit te schrijven in juni. Bij een start van het cursusjaar in januari dient een deelnemer zich uit te schrijven in november.
De inschrijving van schilderdagen, workshops, cursus, Atelierklas, Kinderkunstklas en lessen die geen onderdeel zijn van het cursusjaar, stopt automatisch aan het eind van de periode.
Het afzeggen van een workshop of cursus dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren; zegt de cursist binnen 24 uur voor de start van de workshop af, dan heeft de cursist de keuze om 50% van de kosten van de workshop te betalen of de keuze voor een voucher ter waarde van de kosten van de workshop. Deze voucher kan worden gebruikt om op een ander tijdstip deel te nemen aan een workshop, voor deelname aan een teken/schilderles of voor korting op een ander product van de Schilderschuur.
De tickets gekocht voor een workshop met open inschrijving of een schilderdag zijn niet persoonsgebonden en kunnen niet worden gerestitueerd. Het is wel toegestaan om de ticket aan een andere persoon over te dragen.

 

AFWEZIGHEID DEELNEMER
Wanneer een deelnemer zich afmeldt voor de les, kan het cursusgeld niet worden gerestitueerd.
Voor individuele lessen maakt een deelnemer een nieuwe afspraak.
Een les van het cursusjaar kan worden ingehaald op de daarvoor aangegeven datum of in overleg bij voldoende ruimte tijdens de les van een andere groep.
Lessen van een workshop, cursus, Atelierklas of Kinderkunstklas kunnen niet worden ingehaald.
Bij langdurige ziekte van de deelnemer gaat de Schilderschuur in overleg met de deelnemer op zoek naar een passende oplossing.

 

AFWEZIGHEID DOCENT
Bij afwezigheid van de docent wordt er indien mogelijk een vervanger geregeld en anders wordt de les ingehaald aan het eind van de periode of het cursusjaar of op een datum in overleg met de deelnemers.

 

BETALING
De betaling van cursusgeld gebeurt na het ontvangen van de rekening voor aanvang van de eerste les.
Wanneer je je inschrijft bij Atelier de Schilderschuur en de eerste les is ingepland, is er sprake van een rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst en dit brengt een betalingsverplichting met zich mee.
Inschrijving voor workshops met open inschrijving en schilderdagen zijn definitief als de betaling is gedaan. Deelnemers krijgen als bewijs een ticket. Deze kan niet worden geretourneerd of gerestitueerd.

 

AANSPRAKELIJKHEID
– Atelier de Schilderschuur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene zaken die teleurstellende resultaten hebben opgeleverd.
– Atelier de Schilderschuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het oplopen van schade of blessures van welke aard dan ook.
– Schade aan de eigendommen van Atelier de Schilderschuur of schade aan eigendommen van andere aanwezigen op het adres van Atelier de Schilderschuur, veroorzaakt door de deelnemer, zullen op de deelnemer worden verhaald.

 

TOT SLOT
– Atelier de Schilderschuur behoudt zich het recht om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die bedoeld zijn om de kwaliteit van de lessen te verbeteren.
– Door het inschrijven accepteert de deelnemer indien meerderjarig of de ouder/verzorger van de deelnemer indien minderjarig de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven.